קבצים שימושיים להורדה:

(Excel) להורדת טבלה של רשימת כל הועדות לתכנון ובניה בארץ

רשימת רשויות מקומיות (PDF)

ועדות מקומיות (PDF)

ועדות במעקב ובקרה (PDF)

ועדות מחוזיות (PDF)