נאון אינטראקטיב

רחוב גליס 9 פתח תקווה

03-9290000 :טל

לשירות ומענה מהיר
שלחו לנו הודעה

"נאון" מתמחה בהכנת תיקי
הפרסום המתבקשים לפי
הוראות החוק והנחיות
הועדה לתכנון ובנייה.

יש לך היתר!!!

בונה חדר נוסף או מרפסת? פותח חלון?
החלטת לשפץ או להרחיב? מעוניין בביצוע תמ''א 38?
פנית אל הועדה לתכנון ובנייה כדי לקבל היתר
כמתבקש בחוק התכנון והבנייה התשכ''ה 1965?

לא צריך להסתבך!
זכותך לבחור על מי אתה מסתמך!