ועדות מחוזיות

שם ועדה ישוב טלפון ראשי פקס
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום באר שבע 08-6263795 08-6263797
ועדה לדיור לאומי – מחוז הדרום באר שבע 08-6263880 08-6263797
ועדת משנה סטטוטורית באר שבע 08-6263799 08-6263797
ועדת משנה נפתית באר שבע 08-6263795 08-6263797
רשות רישוי מחוזית באר שבע 08-6263791 08-6263797
ועדת משנה לעררים באר שבע 08-6263791 08-6263797
ועדת משנה להתנגדויות באר שבע 08-6263795 08-6263797
ועדת משנה להתנגדויות – לתכניות להאצת הבניה (לה”ב) באר שבע
ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה”ב) באר שבע 08-6263795 08-6263797
רשות רישוי למתקני גז טבעי באר שבע 08-6263791 08-6263797
עיון / אישור השר – מחוז דרום באר שבע 08-6263791
ועדה מקצועית למים וביוב באר שבע 08-6263880 08-6263797
ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים באר שבע 08-6263803 08-6263797
ועדת משנה להתנגדויות למיתקנים פוטו-וולטאים באר שבע 08-6263803 08-6263797
ועדת ערר מחוזית – מחוז דרום באר שבע
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב תל אביב-יפו 03-7632588 03-7632581
ועדה לדיור לאומי – מחוז תל אביב תל אביב-יפו 03-7632588 03-7632581
ועדת משנה א’ תל אביב-יפו 03-7632585 03-7632581
שימוע התנגדויות בפני חוקר תל אביב-יפו 03-7632588 03-7632581
ועדת משנה ב’ להתנגדויות תל אביב-יפו 03-7632586 03-7632581
ועדת משנה להתנגדויות תעש השרון תל אביב-יפו 03-7632585 03-7632581
ועדת משנה לביוב תל אביב-יפו 03-7632586 03-7632851
ועדת משנה לשילוט עפ”י חוק הדרכים תל אביב-יפו 03-7632586 03-7632581
ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה”ב) תל אביב-יפו 03-7632588 03-7632581
רשות רישוי מחוזית – מחוז תל אביב תל אביב-יפו 03-7632586 03-7632851
ועדת המשנה לנושאי רישוי תל אביב-יפו 03-7632586 03-7632581
עיון / אישור השר – מחוז תל אביב תל אביב-יפו 03-7632589 03-7632581
ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון תל אביב-יפו 03-7632585 03-7632581
ועדה מקומית משותפת-תעש השרון תל אביב-יפו 03-7632585 03-7632581
רשות רישוי למתקני גז טבעי תל אביב-יפו 03-7632588 03-7632581
ועדת ערר מחוזית – מחוז תל אביב תל אביב-יפו
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז רמלה 08-9788409 08-9788440
ועדה לדיור לאומי – מחוז מרכז רמלה 08-9788409 08-9788440
ועדת משנה להתנגדויות רמלה 08-9788452 08-9788493
ועדת המשנה הנקודתית רמלה 08-9788455 08-9788493
ועדת משנה לעררים רמלה 08-9788453 08-9788493
רשות רישוי מחוזית – מחוז מרכז רמלה 08-9788451 08-9788493
רשות רישוי למתקני גז טבעי רמלה 08-9788444 08-9788418
ועדה לבניה ולמגורים ולתעשיה רמלה 08-9788444 08-9788418
ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה”ב) רמלה 08-9788409 08-9788440
ועדת משנה ב’ רמלה 08-9788409 08-9788440
ועדת משנה לשילוט-ע”פ סעיף 4(ד) רמלה 08-9788444 08-9788418
עיון / אישור השר – מחוז מרכז רמלה 08-9788451
ועדה להשלמת תכניות רמלה 08-9788452 08-9788493
ועדה מקצועית למים וביוב רמלה 08-9788451 08-9788493
ועדה להרשאה למבני דרך רמלה 08-9788455 08-9788418
ועדת היגוי – תכניות דיור לאומי רמלה
ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז רמלה
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדה לדיור לאומי – מחוז חיפה חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה להתנגדויות חיפה 04-8633455 04-8633432
שימוע התנגדויות בפני חוקר חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה לתכניות א’ חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה לתכניות ב’ חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה לתכניות ג’ חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה להתחדשות עירונית וחיזוק מבנים חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדה לבניה ולמגורים ולתעשיה חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה מצומצמת להמלצות למליאה חיפה 04-8633455 04-8633432
ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה”ב) חיפה 04-8633455 04-8633432
רשות רישוי למתקני גז טבעי חיפה 04-8633439 04-8633432
רשות רישוי מחוזית-מחוז חיפה חיפה 04-8633439 04-8633432
ועדת משנה לשילוט-ע”פ סעיף 4 חיפה 04-8633455 04-8633432
הועדה המיוחדת לתו”ב – חריש חריש
עיון / אישור השר – מחוז חיפה חיפה 04-8633448 04-8633432
ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית – מחוז חיפה חיפה 04-8512345 04-8522111
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדה לדיור לאומי – מחוז צפון נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לתכניות מתאר נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לתכניות מפורטות נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לנוף הגליל נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה”ב) נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה להתנגדויות נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לתכניות נקודתיות נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
רשות רישוי למתקני גז טבעי נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה להמלצות בניה נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת משנה לשילוט-ע”פ סעיף 4(ד) נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
עיון/אישור השר – מחוז צפון נצרת עילית 04-6508555 02-5697985
ועדת ערר מחוזית – מחוז צפון נצרת עילית 04-6453392 04-6453393
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים ירושלים 02-6290263 02-6290293
ועדה לדיור לאומי – מחוז ירושלים ירושלים 02-6290222 02-6290293
ועדת משנה להתנגדויות ירושלים 02-6290203 02-6290293
שימוע התנגדויות בפני חוקר ירושלים
ועדת משנה נקודתית ירושלים 02-6290263 02-6290293
רשות רישוי למתקני גז טבעי ירושלים 02-6290222
ועדת המשנה למים ולביוב ירושלים
צוות מקצועי מלווה לתכנית מערכת הסעת המונים ירושלים 02-6290222 02-6290293
ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה”ב) ירושלים 02-6290222 02-6290293
עיון / אישור השר – מחוז ירושלים ירושלים 02-6290222
ועדת ערר מחוזית – מחוז ירושלים ירושלים 02-6235904 02-6235885
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ירושלים 02-6701596 02-5670325
הועדה הארצית לדיור לאומי ירושלים 02-6700878 02-5670325
שימוע התנגדויות בפני חוקר ירושלים
ועדת המשנה לבניה ולתקנות ירושלים 02-6701711 02-5670325
ועדת משנה לעררים ירושלים 02-6701582 02-5670325
ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית ירושלים 02-6701582 02-5670325
ועדת משנה לעררים על ולחוף ירושלים 02-6701535 02-6701633
ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים ירושלים 02-6701581 02-5670325
הועדה לשמירה על הסביבה החופית – ולחוף ירושלים 02-6701598 02-5670325
ועדת משנה למיון תוכניות – ולחוף ירושלים
ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ירושלים 02-6701550 02-6701633
ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק”ח ירושלים 02-6701552 02-6701633
ועדת המשנה לישובים חקלאיים ירושלים 02-6701679 02-6701633
הועדה הארצית לתו”ב של תשתיות לאומיות ירושלים 02-5312651 02-5697997
ועדת משנה להשגות ירושלים 02-5312651 02-5697997
ועדת משנה לאישור מסמכים לפני ביצוע ירושלים 02-5312651 02-5697997
רשות רישוי – ועדה לתשתיות לאומיות ירושלים 02-5312651 02-5697997
תמ”א/ 4/ 2 (נתב”ג) – ועדה ציבורית למעקב אחר יישום ירושלים 02-6701598
תמ”א/ 4/ 2 (נתב”ג) – ועדה מקצועית למעקב אחר יישום ירושלים
ועדת ההיגוי לנושא האיים המלאכותיים ירושלים 02-6701598 02-5670325
הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית ירושלים 02-6701466
ועדת עורכים לטיפול בנושא עודפי עפר ירושלים 02-6701507
הגוף המאשר מכח תמא/ 23/ 16/ א: מסילת ברזל נתב”ג-י”ם תוואי “שער הגיא” ירושלים
המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע ירושלים
ועדת עבודה – איתור מרחבים ביוספריים ירושלים
תמא/ 37 -ועדת היגוי ירושלים 02-6701536 02-6701633
תמ”א/ 37 -ועדת עורכים ירושלים 02-6701536 02-6701633
ועדת עורכים תמא/ 37/ ו – גט”ן ירושלים
ועדת עורכים תמא/ 37/ ח ירושלים
תמא/ 13/ 6 -חופי נתניה – ועדת עורכים ירושלים
תמא/ 13/ 13 -כנרת – ועדת עורכים ירושלים
תמא/ 13/ 3/ א – עורכים – חזית ים עירונית חיפה ירושלים
תמא/ 13/ ב/ 2/ 1 -נמל אשדוד, ועדת עורכים ירושלים
תמא/ 13/ ב/ 1 -נמל חיפה,  ועדת עורכים ירושלים
תמ”א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה ירושלים
ועדת עורכים תמא/ 14/ ב ירושלים
ועדת עורכים תמא/ 14/ ג ירושלים 02-6701635
תמ”א/ 16-פסולת- ועדת עורכים ירושלים
תמא/ 34/ ב/ 2/ 2 – עורכים ירושלים
תמא 19/ 4 (קבורה רבודה, אזרחית וארעית)- ועדת עורכים ירושלים
תמא 40 (שימוש בתת הקרקע)- היגוי ירושלים
תמא 40 (שימוש בתת הקרקע)- עורכים ירושלים 02-6701449
תמא/ 32/ ד – ועדת עורכים ירושלים
ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים ירושלים 02-6703813 15326701673

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"נאון" מתמחה בהכנת תיקי הפרסום