ועדות במעקב ובקרה

שם ועדה שם משפחה שם פרטי תפקיד טל פקס ישוב
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים כחלון קובי יו”ר 02-6297986 ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים אשכול שלמה מהנדס ועדה מקומית 02-6297986 02-6296453 ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים לרוש נעמי מזכירות ועדה 02-6297224 02-6295801 ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים קוקיה ורד הנדסה ובינוי 02-6298088 02-6295801 ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים חיים רחלי הנדסה ובינוי 02-6297210 02-6295923 ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים ישראלי ברוריה הנדסה ובינוי 02-6296811 02-6295923 ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים הדר גבאי רקפת הנדסה ובינוי ירושלים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שמש מונטג משה יו”ר 02-9909999 02-6701636 בית שמש
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שמש צרפתי דני מהנדס ועדה מקומית 02-9900780 02-9900788 בית שמש
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שמש קטיעי טובה מזכירות ועדה 02-9909866 בית שמש
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה דדון משה יו”ר 02-9900961 02-9900902
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה ישראל חגית מהנדס ועדה מקומית 02-9900946 02-9900807
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה אליהו עפר מזכירות ועדה 02-9900947
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הראל שוורץ רות יו”ר מבשרת ציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הראל אריכא אסף מהנדס ועדה מקומית 02-5333125 02-5333124 מבשרת ציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הראל שבבו ניצה מזכירות ועדה 02-5333125 02-5333124 מבשרת ציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי טביקמן רומן יו”ר 04-6508504 04-6554188
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי קורט עוז עופר מהנדס ועדה מקומית 04-9879621 04-9879659
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מטה אשר -ד.נ גליל מערבי מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות קרין יורם יו”ר 04-6065864 04-6539862 בית שאן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות ארליך מייק מהנדס ועדה מקומית 04-6065859 04-6581817 בית שאן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות ישראלי בתיה מזכירות ועדה 04-6065807  04-6581817 בית שאן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שאן לוי ז’קי אלי יו”ר 04-6489400 04-6584761 בית שאן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שאן רודר דוד מהנדס ועדה מקומית 04-6489400 04-6584761 בית שאן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שאן לחינאי פרי מזכירות ועדה 04-6489409 04-6584761 בית שאן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע עטר דני יו”ר 04-6533233 04-6531451 עין חרוד (מאוחד)
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע סגל בני מהנדס ועדה מקומית 04-6533252 04-6533373 עין חרוד (מאוחד)
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגלבוע בן חמו עמי מזכירות ועדה 04-6533200 04-6531451 עין חרוד (מאוחד)
ועדה מקומית לתכנון ולבניה משגב-ד.נ משגב שני רון יו”ר 04-9902311 04-9990095
ועדה מקומית לתכנון ולבניה משגב-ד.נ משגב מליקין לאוניד מהנדס ועדה מקומית 04-9990102 04-9990095
ועדה מקומית לתכנון ולבניה משגב-ד.נ משגב מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון דותן מוטי יו”ר 04-6628202 04-6766785
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון פרסמן יצחק מהנדס ועדה מקומית 04-6628210 04-6628212
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון הרחול הדס מזכירות ועדה 04-6628210 04-6628212
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה בן דוד יוסף יו”ר 050-6305090 04-6720423 טבריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה לביא מוטי מהנדס ועדה מקומית 052-6446060 04-6725314 טבריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה כהן נוה מזכירות ועדה 04-6739555 04-6720423 טבריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה אלרט אלון הנדסה ובינוי טבריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל אלדר עדי יו”ר 04-9987961 04-9085671 כרמיאל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל רותם אייל מהנדס ועדה מקומית 04-9085555 04-9085671 כרמיאל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כרמיאל אהרונוביץ נילי מזכירות ועדה 04-9085555 04-9085679 כרמיאל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל סופר עמית יו”ר 050-2613639 04-6919895 מירון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל עדי מנחם מהנדס ועדה מקומית 04-6919800 04-6919897 מירון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל צרור אילנה מזכירות ועדה מירון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל מרדלר דב הנדסה ובינוי מירון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נהריה סבג ז’קי יו”ר 04-9001846 04-9922303 נהריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נהריה שמנוביץ זוריק מהנדס ועדה מקומית 04-9879895 04-9922303 נהריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נהריה מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 נהריה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת סלאם עלי יו”ר 04-6459209 04-6012136 נצרת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת בשארה עיסא מהנדס ועדה מקומית 04-6459200 04-6655452 נצרת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת והיבה והבה מזכירות ועדה 04-6459200 04-6655452 נצרת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית גפסו שמעון יו”ר 04-6478888 04-6568877 נצרת עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית ארליך חווה מהנדס ועדה מקומית 04-6478828 04-6568877 נצרת עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית שורץ נתן מזכירות ועדה 04-6478810 04-6568877 נצרת עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עכו לנקרי שמעון יו”ר 04-9956063 04-9956066 עכו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עכו סופר מיכל מהנדס ועדה מקומית 04-9956118 04-9956119 עכו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עכו ויצמן ציון מזכירות ועדה 04-9956063 04-9956066 עכו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן ורדי יוסי יו”ר 04-6757600 04-6757641
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן מועלם ששון מהנדס ועדה מקומית 04-6757600 04-6757690
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן עטיה שולה מזכירות ועדה 04-6757600 04-6757641
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן מרציאנו סרחיו הנדסה ובינוי 04-6757600 04-6757641
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עפולה פרץ חביב יו”ר 04-6595023 04-6520442 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עפולה קנטור ישראל מהנדס ועדה מקומית 04-6520343 04-6520442 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עפולה בן אבו אתי מזכירות ועדה 04-6520346 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עפולה מטמון יואל הנדסה ובינוי 04-6520341 04-6520442 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עפולה יאסו שרית הנדסה ובינוי 04-6520343 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה צפת שוחט אילן יו”ר 04-6927401 04-6999996 צפת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה צפת טל חלי מהנדס ועדה מקומית 04-6927465 04-6927461 צפת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה צפת דהן דינה מזכירות ועדה 04-6927465 04-6927461 צפת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה מלכה ניסים יו”ר 04-6908430 04-6817817 קרית שמונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה בנדלק שוקי מהנדס ועדה מקומית 050-8675090 קרית שמונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה דוידי צביאל מזכירות ועדה 050-8675074 04-6817817 קרית שמונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן מלכה אלי יו”ר 04-6969777 04-6961535 קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן שרון אבי מהנדס ועדה מקומית 06-6969777 06-6961535 קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גולן פוריה רונית מזכירות ועדה קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין אפרצב דימי דמיטרי יו”ר 04-6969696 04-6969619 קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין מנחם אריה מהנדס ועדה מקומית 04-6969610 04-6960609 קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין נגוסה אביטל מזכירות ועדה 04-6969610 04-6960609 קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין אלרט אלון הנדסה ובינוי 052-4869556 קצרין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק בדרה אליהו יו”ר 04-6507711 04-6507718 מגדל העמק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק פלג רונן מהנדס ועדה מקומית 04-6507760 04-6507755 מגדל העמק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק זפרני סמי מזכירות ועדה 06-6507760 04-6507718 מגדל העמק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק אליאז גלית הנדסה ובינוי 054-9766828 04-6507755 מגדל העמק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית אלפסי סימון יו”ר 04-9596000 04-9890260 יקנעם עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית טלמור עירית מהנדס ועדה מקומית 049596031 04-9894641 יקנעם עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית לוי ליאור מזכירות ועדה 04-9596095 04-9891668 יקנעם עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית דולב צביה הנדסה ובינוי 04-9596103 04-9890260 יקנעם עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלות תרשיחא בוחבוט שלמה יו”ר 04-9973630 04-9570261 מעלות-תרשיחא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי קרמפה אבי יו”ר 04-6772337 04-6772722 כפר תבור
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי כרמלי הריאטה מהנדס ועדה מקומית 04-6772333 04-6772722 כפר תבור
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי אזולאי כרמית מזכירות ועדה כפר תבור
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי בארי אביב הנדסה ובינוי כפר תבור
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי שפול אלכס יו”ר 04-9812108 עכו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי פלק קרול מהנדס ועדה מקומית 04-9919339 04-9812108 עכו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי וינר מירי מזכירות ועדה 0503992995 04-9912108 עכו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון בר לב סמי יו”ר 0505335931 ראש פינה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון שוהם אלדד מהנדס ועדה מקומית 04-6818001 04-6816695 ראש פינה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ברזני דנה מזכירות ועדה 04-6816447 04-6816695 ראש פינה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים דורי עידו יו”ר 050-5385449 04-6520008 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים דגני עפרי מהנדס ועדה מקומית 04-6520038 04-6425071 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים דגן רעיה מזכירות ועדה 04-6429660 עפולה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל קולמן אדם יו”ר 04-9972730 04-9979659 מעונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל פסין מארק מהנדס ועדה מקומית 04-9979659 04-9972730 מעונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 מעונה
ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון דוד נחום יו”ר 04-6894948 מסעדה
ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון עמראן באדר מהנדס ועדה מקומית 04-6983608 04-6982747 מסעדה
ועדה מקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 מסעדה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים חאתם דאוד יו”ר 0544984215 נצרת עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים חביב יוסף מהנדס ועדה מקומית 04-6468585 04-6551346 נצרת עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים חביב יוסף מזכירות ועדה 04-6468585 04-6551346 נצרת עילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי גלזר טוביה יו”ר 054-7771308 04-9570261 מעלות-תרשיחא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי סייג אייל מהנדס ועדה מקומית 04-9978030 04-9570261 מעלות-תרשיחא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי אסף נורית מזכירות ועדה 04-9978030 04-9570261 מעלות-תרשיחא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל פרנקנטל יששכר יו”ר 04-6800077 04-6800079 חצור הגלילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל סבג אבנר מהנדס ועדה מקומית 04-6800077 04-6800079 חצור הגלילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 חצור הגלילית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם אסעד נביל סאמי יו”ר 054-2468171 כרמיאל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם חדאד איברהים מהנדס ועדה מקומית 04-9580693 04-9580379 כרמיאל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 כרמיאל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים חאזם נאהד יו”ר 04-9507600 04-9501526 שפרעם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים חורי ריאד מהנדס ועדה מקומית 04-9502017 04-9501526 שפרעם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 שפרעם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל דאהר נביל יו”ר 0506270335 04-6746749 סח’נין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל פיינרו דורין מהנדס ועדה מקומית 04-9919339 04-6746749 סח’נין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב הגליל דבראן אנטסאר מזכירות ועדה 04-9919339 04-6746749 סח’נין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל חמוד סיאח יו”ר 04-9868670 04-9868672 תמרה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל מג’ד מולא מהנדס ועדה מקומית 04-9942121 04-9942123 תמרה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל מזכירות הועדה מזכירות ועדה 04-9868670 תמרה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה זבולון ישורון דב יו”ר 04-8478104 04-8478137 כפר המכבי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה זבולון ברוקנר רן מהנדס ועדה מקומית 04-8478105 048478151 כפר המכבי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה זבולון שנער גבי מזכירות ועדה 04-8478113 04-8478134 כפר המכבי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה גנדלמן צביקה יו”ר 04-6303311 04-6333014 חדרה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה קימלדורף אבישי מהנדס ועדה מקומית 04-6303728 04-6303726 חדרה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה מזכירות ו.מקומית חדרה מזכירות ועדה חדרה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל סלע כרמל יו”ר 04-8136220 048136349 עין כרמל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל וחנר אסף מהנדס ועדה מקומית 04-8136214 04-8136295 עין כרמל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 עין כרמל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה יהב עו”ד יונה יו”ר 04-8356770 04-8356020 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה ליבמן ורדה מהנדס ועדה מקומית 04-8356806 04-8356020 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה ווטרמן אריאל מהנדס ועדה מקומית 04-8356801 04-8356213 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה מזכירות מזכירות ועדה 04-8356806 04-8356168 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אתא פרץ יעקב יו”ר 04-8478492 04-8449383 קרית אתא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אתא שמעון דניאל מהנדס ועדה מקומית 04-8478432 04-8478426 קרית אתא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ברדוגו זהבה מזכירות ועדה 04-8478432 04-8478426 קרית אתא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון אריאלי דוד יו”ר 049539292 049931010 קרית טבעון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון ראפ מריוס מהנדס ועדה מקומית 04-9539210 04-9931496 קרית טבעון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון שושן אורלי מזכירות ועדה 04-9539249 04-9931496 קרית טבעון
ועדה מיחדת לתו”ב קציר חריש שחר יגאל יו”ר 04-6661151 04-6253770 חריש
ו.מקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה-ד.נ חפר 37845 שדה אילן יו”ר 04-6177301 04-6177399
ו.מקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה-ד.נ חפר 37845 פרי לאה מהנדס ועדה מקומית 04-6177307 04-6177398
ו.מקומית לתכנון ולבניה מנשה אלונה-ד.נ חפר 37845 תורגמן בקי מזכירות ועדה 04-6177301 04-6177399
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קריות אזריאל יוסי יו”ר 048780858 קרית מוצקין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קריות יבין משה מהנדס ועדה מקומית 048592101 048710655 קרית מוצקין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קריות יבין, משה מזכירות ועדה 04-8789712 קרית מוצקין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שומרון כהן יוסף יהודה יו”ר 04-6292191 04-6305529 זכרון יעקב
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שומרון שפיגלר מנדי מהנדס ועדה מקומית 04-6292191 זכרון יעקב
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שומרון ברדוגו ניסים מזכירות ועדה 04-6305501 04-6305529 זכרון יעקב
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון סובחי ג’בארין מוחמד יו”ר 050-2751122 04-6358293 ערערה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון הינדי שריף מהנדס ועדה מקומית 04-2485413 04-6351647 ערערה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון אבו עטא מחמוד מזכירות ועדה 06-6351789 04-6358293 ערערה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל עמרור מאלק יו”ר 09-7994334 09-7995414 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל בויום ליאה מהנדס ועדה מקומית 04-8676296 04-8671652 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל בויום, ליאה מזכירות ועדה 04-8676296 חיפה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל משלב יוסף יו”ר דאלית אל-כרמל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל חביש אזדהאר מהנדס ועדה מקומית 052-3245520 04-8399384 דאלית אל-כרמל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רכס הכרמל מזכירות הועדה מזכירות ועדה 04-8395333 04-8394301 דאלית אל-כרמל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ברכה אליהו יו”ר 09-9596512 09-9583791 שפיים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ערמון אדריכל ירדן מהנדס ועדה מקומית 09-9596505 09-9596573 שפיים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ערמון, ירדן מזכירות ועדה 09-9596573 שפיים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טייבה פאיק עודה יו”ר 09-7991131 09-7993399 טייבה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טייבה ג’ומעה יוסף מהנדס ועדה מקומית 09-7993399 טייבה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טייבה ג’ומעה יוסף, מזכירות ועדה 09-7996899 09-7993399 טייבה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טירה עבדאלחי מאמון יו”ר 09-7938432 09-7751448 טירה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טירה נאסר באסם מהנדס ועדה מקומית 09-7938432 09-7751448 טירה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה טירה מזכירות הועדה טירה מזכירות ועדה 09-7938432 09-7751448 טירה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יבנה גוב ארי צבי יו”ר 08-9433300 08-9433421 יבנה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יבנה שטרית דוד מהנדס ועדה מקומית 08-9433338 08-9433389 יבנה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יבנה בן חמו זהבה מזכירות ועדה 08-9433375 08-9433389 יבנה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כפר סבא בן חמו יהודה יו”ר 09-7649111 09-7675479 כפר סבא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כפר סבא שפר שרון מהנדס ועדה מקומית 0543018727 כפר סבא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כפר סבא פאר זיקה מזכירות ועדה 09-9649170 09-7646421 כפר סבא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה כפר סבא אייזנר ארז הנדסה ובינוי 09-7649111 09-7646421 כפר סבא
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לוד רביבו יאיר יו”ר 08-9279028 08-9279928 לוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לוד לורברבום משה מהנדס ועדה מקומית 08-9279900 08-9279046 לוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לוד מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 לוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לוד וינברג יואב הנדסה ובינוי 08-9279979 08-9279091 לוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נס ציונה שבו יוסי יו”ר 08-9383822 08-9301791 נס ציונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נס ציונה קוזיול קיריל מהנדס ועדה מקומית 08-9383810 08-9401249 נס ציונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נס ציונה מזכירות נס ציונה מזכירות ועדה 08-9401249 נס ציונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתניה פיירברג מרים יו”ר 09-8603300 09-8338676 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתניה הופמן ציונה מהנדס ועדה מקומית 09-8603187 09-8608913 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתניה ויטל פול מהנדס ועדה מקומית 09-8603170 09-8659192 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתניה ויטל, פול מזכירות ועדה 09-8659192 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר אידן רן יו”ר 09-8981600 09-8987719 מדרשת רופין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר ברק אילנה מהנדס ועדה מקומית 09-8981658 09-8987719 מדרשת רופין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר עוזיאל גלית מהנדס ועדה מקומית 09-8981538 09-8987719 מדרשת רופין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר ממקה בני מהנדס ועדה מקומית 09-8981657 09-8987719 מדרשת רופין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק חפר גלייזר, לארה מזכירות ועדה 09-8981657 09-8987719 מדרשת רופין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ברורמן איציק יו”ר 03-9052450 03-9311085 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה רטסקו אדר’ סרג’יו מהנדס ועדה מקומית 03-9052379 03-9052395 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה גלבר ציפי מהנדס ועדה מקומית 054-7705328 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה שמרלר משה מזכירות ועדה 03-9052612 03-9052616 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יהוד-נווה אפרים מקליס יעלה יו”ר 03-5391201 03-5361683 יהוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יהוד-נווה אפרים זר ציון מוניקה מהנדס ועדה מקומית 03-5391221 03-5361683 יהוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יהוד-נווה אפרים נגר חנה מזכירות ועדה 03-5391282 03-5391229 יהוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב השרון ריטוב עמיר יו”ר 09-7960201 09-7967338 תל מונד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב השרון גיא עדי מהנדס ועדה מקומית 09-7960201 09-7967338 תל מונד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לב השרון הדס צילה מזכירות ועדה 09-7962205 09-7962208 תל מונד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון צור דב יו”ר 03-9547438 03-9547133 ראשון לציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון יהלום אלי מהנדס ועדה מקומית 03-9547001 03-9547573 ראשון לציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון יצחקי דנה מזכירות ועדה ראשון לציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון שפירא גליה הנדסה ובינוי ראשון לציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון גרין מירי הנדסה ובינוי 03-9547619 03-9547567 ראשון לציון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רחובות מלול רחמים יו”ר 08-9392201 08-9494682 רחובות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רחובות הראל דלית מהנדס ועדה מקומית 08-9392259 08-9392261 רחובות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רחובות חובשי אפרת מזכירות ועדה רחובות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמלה לביא יואל יו”ר 08-9771666 08-9771672 רמלה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמלה ישראל מירי מהנדס ועדה מקומית 08-9771564 08-9771564 רמלה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמלה מזכירות רמלה מזכירות ועדה 08-9771666 08-9771672 רמלה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמלה כהן – מבוטל אפרת – מבוטל הנדסה ובינוי 052-3128386 רמלה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמלה מרציאנו שולי הנדסה ובינוי 08-9771576 רמלה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רעננה בילסקי זאב יו”ר 09-7610200 08-7610207 רעננה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רעננה אוסנברג פרץ מהנדס ועדה מקומית 09-7610493 09-7610521 רעננה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רעננה מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 רעננה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דרום השרון דלגו מרדכי יו”ר 03-9000524 03-9000529 נוה ירק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דרום השרון ברדוגו רמי מהנדס ועדה מקומית 03-9000571 03-9000569 נוה ירק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דרום השרון מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 נוה ירק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דרום השרון קישון דינה הנדסה ובינוי 03-9000562 03-9000569 נוה ירק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין בן משה שלום יו”ר 03-9007201 03-9008802 ראש העין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין גלברג אריה מהנדס ועדה מקומית 03-9007262 03-9008813 ראש העין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין אחרק אהובה מזכירות ועדה 03-9007297 03-9007292 ראש העין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין קפון אבשלום מיכאל הנדסה ובינוי 03-9007266 03-9008814 ראש העין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ראש העין עוז חנוך הנדסה ובינוי 03-9007289 03-9037433 ראש העין
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות ביבס חיים יו”ר 08-9726010 08-9721034 מודיעין-מכבים-רעות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות כץ צחי מהנדס ועדה מקומית 08-9726050 08-9721841 מודיעין-מכבים-רעות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות טייכמן נילי מהנדס ועדה מקומית 08-9726105 08-9721841 מודיעין-מכבים-רעות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 מודיעין-מכבים-רעות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהם ליבנה (לובטון) גיל יו”ר 03-9723010 03-9723018 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהם ירקוני יעקב מהנדס ועדה מקומית 03-9723060 03-9723069 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהם קיסר לאה מזכירות ועדה 03-9723060 03-9723091 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אלעד פורש ישראל יו”ר 03-9078102 03-9078153 אלעד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אלעד גרייץ נועם מהנדס ועדה מקומית 03-9078168 03-9098127 אלעד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אלעד דואני טובה מזכירות ועדה 03-9078116 03-9078127 אלעד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון אדיב חי יו”ר 09-7759588 09-7759580 הוד השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון זיידלר גרנות עליזה מהנדס ועדה מקומית 09-7759667 09-7759654 הוד השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון גלוטר שרון מהנדס ועדה מקומית 09-7759666 09-7759655 הוד השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון הוד השרון מזכירות ועדה הוד השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון כהן מיטל שרון הנדסה ובינוי 09-7759667 הוד השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הוד השרון נעמאט מורן הנדסה ובינוי 09-7759667 הוד השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין סוסן שמעון יו”ר 03-9722888 03-9722800 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין בן ארוש מאיר מהנדס ועדה מקומית 03-9722887 03-9722886 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין צלנר רינה מזכירות ועדה 03-9722887 03-9722886 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין אשוואל אסנת הנדסה ובינוי 03-9722887 03-9722886 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין אורון משה הנדסה ובינוי 03-9722887 03-9722886 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין דותן תמר הנדסה ובינוי 03-9722887 03-9722886 שהם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק לוד יפרח דוד יו”ר 03-9604439 039608890 כפר חב”ד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק לוד רווחה נועם מהנדס ועדה מקומית 073-2230660 03-9604385 כפר חב”ד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עמק לוד מזכירות מו”מ עמק לוד מזכירות ועדה 03-9606961 03-9608890 כפר חב”ד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גזר וייס פטר יו”ר 08-9274020 08-9274022 בית חשמונאי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גזר פרס אינג’ איתי מהנדס ועדה מקומית 08-9274082 08-9274088 בית חשמונאי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גזר ו.מקומית לתכנון ובניה גזר מזכירות ועדה בית חשמונאי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל ברודני יוסי יו”ר 03-5319222 03-5323558 גבעת שמואל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל אוזלבו איציק מהנדס ועדה מקומית 03-5325558 03-5323558 גבעת שמואל
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל נוימן חנה מזכירות ועדה 03-7266847 03-7266843 גבעת שמואל
ועדה מקומית לתכנון ובניה קסם לחמני סיגל יו”ר 03-9370242 כפר קאסם
ועדה מקומית לתכנון ובניה קסם מאג’ד בדיר מהנדס ועדה מקומית 03-9370492 03-9370242 כפר קאסם
ועדה מקומית לתכנון ובניה קסם מאג’ד, בדיר מזכירות ועדה 03-9370242 כפר קאסם
ועדה מקומית לתכנון ובניה זמורה לחמני סיגל יו”ר 08-9414044 08-9410202 קרית עקרון
ועדה מקומית לתכנון ובניה זמורה קרמה יעל מהנדס ועדה מקומית 08-6223086 08-9353332 קרית עקרון
ועדה מקומית לתכנון ובניה זמורה יעיש אירית מזכירות ועדה 08-9450080 08-9353332 קרית עקרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק קב ונקי גיא יו”ר 03-9302051 03-9048569 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק רייבמן מוטי מהנדס ועדה מקומית 03-9302051 03-9048569 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק קרי-זה ארזה מזכירות ועדה 03-9302051 03-9309004 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק נגה רוויטל הנדסה ובינוי 03-9302051 03-9048569 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק אדלר שי הנדסה ובינוי 03-9302051 פתח תקוה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שורקות רבי ציון יו”ר 08-9412991 08-9419017 גבעת ברנר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שורקות קוגן אנה מהנדס ועדה מקומית 08-9348940 08-9419017 גבעת ברנר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שורקות דמתי ליליאנה מזכירות ועדה 08-9412991 08-9419017 גבעת ברנר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שרונים בולמש אפרים יו”ר 09-8610368 09-8636029 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שרונים קובטון אלנה מהנדס ועדה מקומית 09-8636023 09-8636029 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שרונים לוהר רינדה עדנה מזכירות ועדה 09-8636008 09-8636029 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שרונים וייס ליאת הנדסה ובינוי 09-8636012 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שרונים כהן מירי הנדסה ובינוי 09-8636019 נתניה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון לחמני סיגל יו”ר 09-8781542 03-9370242 קלנסווה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון עבד אלחפיז ג’באלי מהנדס ועדה מקומית 09-8781542 קלנסווה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 קלנסווה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני ברק זייברט חנוך יו”ר 03-5776555 03-5795796 בני ברק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני ברק קשטן ישראל מהנדס ועדה מקומית 03-5776312 03-5776578 בני ברק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני ברק מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 בני ברק
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בת ים לחיאני שלמה יו”ר 03-5558480 03-5558666 בת ים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בת ים פתאל יהושע מהנדס ועדה מקומית 03-5556020 03-5556089 בת ים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בת ים מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 בת ים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעתיים קוניק רן יו”ר 03-5722200 03-7313962 גבעתיים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעתיים בלכר אריאל מהנדס ועדה מקומית 03-5722281 03-5732976 גבעתיים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה גבעתיים מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 גבעתיים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הרצליה פדלון משה יו”ר 09-9591500 09-9546896 הרצליה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הרצליה סקה מייק מהנדס ועדה מקומית 09-9591544 09-9591664 הרצליה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה הרצליה ו.מקומית הרצליה מזכירות מזכירות ועדה 09-9591545 09-9591664 הרצליה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חולון ששון מוטי יו”ר 03-5027300 03-5041258 חולון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חולון פלג מימי מהנדס ועדה מקומית 03-5027481 03-5027000 חולון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חולון מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 חולון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן בן משה אביהו יו”ר 03-6753510 03-6753222 רמת גן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן כהן חיים מהנדס ועדה מקומית 03-6753515 03-6753392 רמת גן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת גן מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 רמת גן
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב חולדאי רון יו”ר 03-5218217 03-5244093 תל אביב-יפו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב גבולי עודד מהנדס ועדה מקומית 03-5217162 03-5216815 תל אביב-יפו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תל אביב מזכירות ו.מקומית תל אביב יפו מזכירות ועדה 03-5217391 03-5216815 תל אביב-יפו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו גל ישראל יו”ר 03-5311101 03-5351170 קרית אונו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו בר אנדה מהנדס ועדה מקומית 03-5311122 03-5311246 קרית אונו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 קרית אונו
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אור יהודה – אזור בוזי עופר יו”ר 03-5388669 אור יהודה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אור יהודה – אזור ארז מרים מהנדס ועדה מקומית 03-5388108 03-5337965 אור יהודה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אור יהודה – אזור מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 אור יהודה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת השרון רוכברגר יצחק יו”ר 03-5483888 03-5405953 רמת השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת השרון לוין ולדימיר מהנדס ועדה מקומית 03-5483813 03-5401784 רמת השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת השרון וינריב עטרה מזכירות ועדה 03-5483813 03-5401784 רמת השרון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אופקים דנינו יצחק יו”ר 08-9928545 08-9960270 אופקים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אופקים בליישטיין חזי מהנדס ועדה מקומית 08-9928545 08-9962481 אופקים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אופקים פרץ אבי מזכירות ועדה אופקים
ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת הלוי מאיר יצחק יו”ר 08-6367380 08-6367158 אילת
ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת אברני יוחאי מהנדס ועדה מקומית 08-6367114 08-6367008 אילת
ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת דניאלי רות תירזה מזכירות ועדה 08-6367212 08-6367004 אילת
ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת כהן שרון הנדסה ובינוי אילת
ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת סויסה זוהר הנדסה ובינוי אילת
ועדה מקומית לתכנון ובניה אילת חיון ישראל הנדסה ובינוי אילת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד כנפו גבריאל יו”ר 08-8545164 08-8677763 אשדוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד נער שלמה מהנדס ועדה מקומית 08-8545304 08-8677808 אשדוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד בן אבו ליאת מזכירות ועדה 08-8545324 08-8545310 אשדוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד מזרחי הילה הנדסה ובינוי אשדוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד גולדמן אסנת הנדסה ובינוי אשדוד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון שמעוני איתמר יו”ר 08-6792380 08-6792508 אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון ירון דוד מהנדס ועדה מקומית 08-6792355 08-6792509 אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון פוקס משה מזכירות ועדה 08-6770157 08-6718112 אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון מרכוס אילנה הנדסה ובינוי אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון אשקלון אגף ההנדסה הנדסה ובינוי אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון אגף בניה אשקלון שוש הנדסה ובינוי אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע אל-על טל יו”ר 08-6495231 08-6274874 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע פיגלאנסקי אדר’ דימטרי מהנדס ועדה מקומית 08-6463807 08-6280244 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע מורד מרב הנדסה ובינוי 08-6463735 08-6463836 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע בירון נחמני איריס הנדסה ובינוי באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע ברקאי לילך הנדסה ובינוי באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע פלדזון לוסי הנדסה ובינוי באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע חדד נחמיאס אילנית הנדסה ובינוי באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע אוחיון ענת הנדסה ובינוי באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית גת דהרי אבירם יו”ר 08-6600006 08-6602240 קרית גת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית גת משה יצחק מהנדס ועדה מקומית 08-6883381 08-6811605 קרית גת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית גת פיינשטיין בני מזכירות ועדה 07-6874719 07-6874766 קרית גת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית גת עו”ד מטפל בעררים קרית גת הנדסה ובינוי 02-6528123 קרית גת
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דימונה ביטון בני יו”ר 08-6563100 08-6563231 דימונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דימונה היקלי אבי מהנדס ועדה מקומית 08-6563116 08-6550323 דימונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דימונה חיון אירית מזכירות ועדה 07-6563182 07-6564508 דימונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה דימונה פקס ו.מקומית דימונה הנדסה ובינוי 08-6550323 דימונה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל אילות גת אהוד יו”ר 08-6355819 08-6355800 אילות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל אילות פרג’ון אדר’ יונתן מהנדס ועדה מקומית 08-6355819 08-6355800 אילות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חבל אילות פרג’ון, אדר’ יונתן מזכירות ועדה 08-6355800 אילות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתיבות זוהר יחיאל יו”ר 08-9938701 08-9944397 נתיבות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתיבות חיימוביץ יולי מהנדס ועדה מקומית 08-9938713 08-9932964 נתיבות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה נתיבות אוזן יפה מזכירות ועדה 08-9938713 08-9932964 נתיבות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ערד פלוסוקוב טלי יו”ר 08-9951601 08-9951685 ערד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ערד ברנגל ויקי מהנדס ועדה מקומית 08-9951616 08-9951731 ערד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ערד מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 ערד
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שדרות דוידי אלון יו”ר 08-6620200 08-6893156 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שדרות לפידות יואב מהנדס ועדה מקומית 08-6892475 08-6620278 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שדרות חביב חלי מזכירות ועדה 08-6893156 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירוחם ביטון מיכאל יו”ר 08-6598222 08-6598206 ירוחם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירוחם אפוטה יניב חבר ירוחם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירוחם גולדשמיט אולגה מהנדס ועדה מקומית 08-6598260 08-6598265 ירוחם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירוחם תורג’מן יהודית מזכירות ועדה 08-6598236 08-6598266 ירוחם
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון מרום רוני יו”ר 08-6596201 08-6587478 מצפה רמון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון ענבר אהוד מהנדס ועדה מקומית 08-6596256 08-6586158 מצפה רמון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון קוסטירה טניה מזכירות ועדה 08-6586493 08-6588707 מצפה רמון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עומר בדש פיני יו”ר 08-6291130 08-6291110 עומר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עומר כהן אלי מהנדס ועדה מקומית 08-6291140 08-6291146 עומר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה עומר ברגל יוסף מזכירות ועדה 08-6291141 08-6291146 עומר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מיתר בן גירא אבנר יו”ר 08-6518615 08-6519164 מיתר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מיתר אלחדד מרים מהנדס ועדה מקומית 08-6684006 08-6519209 מיתר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה מיתר חרוש דגנית מזכירות ועדה 08-6517410 08-6517616 מיתר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה שמאי שלמה יו”ר 08-8509700 08-8509704 באר טוביה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה איווניר דרור מהנדס ועדה מקומית 08-8509505 08-8509767 באר טוביה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה מזכירות ו.מקומית באר טוביה מזכירות ועדה 08-8503404 08-8509767 באר טוביה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה פקס ו.מקומית באר טוביה הנדסה ובינוי 08-8509806 באר טוביה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי ללו זהר אליהו יו”ר 08-8500842 08-8586220 קרית מלאכי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי נבט אדר’ יצחק מהנדס ועדה מקומית 08-8608700 08-8585036 קרית מלאכי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי חזן סימה מזכירות ועדה 08-8608704 08-8585036 קרית מלאכי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי פקס ו.מקומית קרית מלאכי הנדסה ובינוי 08-8585036 קרית מלאכי
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט אלקרינאוי טלאל יו”ר 08-9914805 08-9919513 רהט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט אבו סהיבאן איברהים מהנדס ועדה מקומית 08-9914809 08-9910743 רהט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט שקיר פריד מזכירות ועדה 08-9914903 08-9917122 רהט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה להבים לוי אליהו יו”ר 08-9554761 08-9554763 להבים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה להבים חרמש חנה מהנדס ועדה מקומית 08-9554784 08-9554774 להבים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה להבים ניר נחמה מזכירות ועדה 08-6517766 08-6517473 להבים
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת נגב ריפמן שמואל יו”ר 08-6564152 08-6553296
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת נגב מור יוסף שירה מהנדס ועדה מקומית 08-6564129 08-6564188
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת נגב מזכירות רמת נגב מזכירות ועדה 08-6564129 08-6564188
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת חובב אוזן אנדריי יו”ר 08-6543117 08-6543131 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת חובב בנדו אירית מהנדס ועדה מקומית 08-6543109 08-6543130 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת חובב מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה רחמים יונה יו”ר 08-6202550 08-6651181 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה אבו קרינאת מוחמד מהנדס ועדה מקומית 08-6202540 08-6202538 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 באר שבע
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון מורן סיגל יו”ר 08-9915801 08-9915831 בית קמה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון פיצ’קר ולדימיר מהנדס ועדה מקומית 08-6257911 08-6257908 בית קמה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון פיצ’קר ולדמיר מזכירות ועדה בית קמה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפיר אברג’יל אשר יו”ר 08-8508901 08-8508900 שפיר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפיר אוזילבסקי שמעון מהנדס ועדה מקומית 08-8508904 08-8501790 שפיר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שפיר זקרי דגנית מזכירות ועדה 08-8508904 08-8501790 שפיר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יואב צרפתי-הרכבי מטי יו”ר 08-8500702 08-8500750
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יואב אלעני הרצל מהנדס ועדה מקומית 08-8500745 08-8503163
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יואב כהן אסתר – אתי מזכירות ועדה 08-8500752 08-8503163
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון פרג’ון יאיר יו”ר 08-6775500 08-6727304 אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון דרורי דודי מהנדס ועדה מקומית 08-6775509 08-6753351 אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון אליהו כרמית מזכירות ועדה 08-6776404 08-6775585 אשקלון
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לכיש מורביה דן יו”ר 08-6871653 08-6848176 נהורה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לכיש בן יעיש פיני מהנדס ועדה מקומית 08-6871685 08-6871626 נהורה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה לכיש סמולט מזלית מזכירות ועדה 08-6871685 08-6871626 נהורה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שמעונים קדמן צבי יו”ר 08-6899696 08-6894063 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שמעונים פלמן אדר’ חיים מהנדס ועדה מקומית 08-6899696 08-6894063 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שמעונים אליעזר אורנה מזכירות ועדה 08-6899696 08-6894063 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שמעונים חסון לאה מזכירות ועדה שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה שמעונים פקס ו.מקומית שמעונים הנדסה ובינוי 08-6755740 שדרות
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תמר ליטבינוף דב יו”ר 08-6688841 08-6584102 נוה זהר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תמר דוננפלד גיא מהנדס ועדה מקומית 08-6688841 08-6584102 נוה זהר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תמר כהן מירה מזכירות ועדה 08-6688841 08-6584102 נוה זהר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה תמר עו”ד מטפל בעררים תמר הנדסה ובינוי 03-6254669 נוה זהר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה בלום אייל יו”ר 08-6592201 08-6581487 ספיר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה בהגן אילנה מהנדס ועדה מקומית 08-6592216 0776449008 ספיר
ועדה מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה מזכירות הועדה מזכירות ועדה 035388108 ספיר
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אריאל שבירו אלי יו”ר 03-9061601 03-9061844
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אריאל עיסא עדנאן מהנדס ועדה מקומית 03-9061635 03-9061853
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אריאל דונלד ענת מזכירות ועדה 03-9061635 03-9061853
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אריאל נחום הילה הנדסה ובינוי
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלקנה מינצר אסף יו”ר 03-915205 03-9363103
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלקנה גרינצא שרגא מהנדס ועדה מקומית 03-9151202 03-9151203
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלקנה פרידמן ענת הנדסה ובינוי
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלפי מנשה קטן שלמה יו”ר 09-7925111 09-7925262
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלפי מנשה גרינברג בוריס מהנדס ועדה מקומית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלפי מנשה אורמוביץ יהודית מזכירות ועדה 09-9538208 09-7926379
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלפי מנשה הנדסה מו”מ אלפי מנשה הנדסה ובינוי
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אפרתה רביבי עודד יו”ר 02-9939393 02-9932235 אפרת
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אפרתה בן אלישע משה מהנדס ועדה מקומית 02-9939363 02-9932354 אפרת
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אפרתה גבע רותם מזכירות ועדה 02-9939363 02-9932354 אפרת
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אפרתה טמפלמן רחל מזכירות ועדה 02-9939310 02-9932235 אפרת
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אפרתה עוקשי דבי הנדסה ובינוי 02-9939363 02-9932354 אפרת
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גבעת זאב אברהמי יוסף יו”ר  02-5360100 02-5362477 גבעת זאב
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גבעת זאב פאר אריה מהנדס ועדה מקומית  02-5360130 02-5360188 גבעת זאב
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גבעת זאב דהן אתי מזכירות ועדה 02-5360130 02-5360188 גבעת זאב
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גבעת זאב קאופמן סוניה מזכירות ועדה 02-5360130 02-5360188 גבעת זאב
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מעלה אדומים כשריאל בנימין יו”ר 02-5418860 02-5418993 מעלה אדומים
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מעלה אדומים ברנדס גדי מהנדס ועדה מקומית 02-5418861 02-5418993 מעלה אדומים
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מעלה אדומים וולקוף דליה מזכירות ועדה 02-5418870 02-5418993 מעלה אדומים
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מעלה אדומים שלום גלית הנדסה ובינוי 02-5418871 02-5418993 מעלה אדומים
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מעלה אפרים ללוש שלמה יו”ר 02-9941221 02-9400755
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מעלה אפרים שביט יום טוב מהנדס ועדה מקומית 02-9666911 02-9402017
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה עמנואל גרשי עזרא יו”ר 09-7927111 09-7921503
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה עמנואל אש חיים מהנדס ועדה מקומית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קריית ארבע לוינגר מלאכי יו”ר 02-9969500 02-9964470
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קריית ארבע דולב נריה מהנדס ועדה מקומית 02-9969511 1539969511
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קריית ארבע אייזנשטיין ילנה מזכירות ועדה 02-9969511 1539969511
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שומרון (יו”ש) מסיקה גרשון יו”ר 03-9066404 03-9066407
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שומרון (יו”ש) אלקלעי יהודה מהנדס ועדה מקומית 03-9066450 03-9066457
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שומרון (יו”ש) עוזרי אהובה מזכירות ועדה 03-9066450 03-9066457
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מטה בנימין רואה אבי יו”ר 02-9977108 02-9977263
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מטה בנימין לוי שרון מהנדס ועדה מקומית 02-9977107 02-9977289
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מטה בנימין שוקרון אודליה מזכירות ועדה 02-9977107 02-9977289
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מטה בנימין חורי תהילה הנדסה ובינוי
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ערבות הירדן אלחיאני דויד יו”ר 02-9946620 02-9409197
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ערבות הירדן אדלשטיין זהבה מהנדס ועדה מקומית 02-9946607 02-9409235
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ערבות הירדן מדהלה צביאלה מזכירות ועדה 02-9946608 02-9409235
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מגילות דהמן מרדכי יו”ר 02-9945002 02-9943223
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מגילות אהרונוב אוריאל מהנדס ועדה מקומית 02-9945001 722765232
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מגילות כהן דנה מזכירות ועדה 02-9945000 02-9400442
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גוש עציון פרל דוידי יו”ר 02-9939910 02-9934666
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גוש עציון רוזנברג איציק מהנדס ועדה מקומית 02-9939906 02-9309136
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה גוש עציון אלגד עמית הנדסה ובינוי 02-9939906 02-9309136
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון דמרי יוחאי יעקב יו”ר 02-9969100 02-9963236
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון שמיר יונתן מהנדס ועדה מקומית 02-9969129 02-9963236
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון מאיר הדסה מזכירות ועדה 02-9969129 02-9963236
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ביתר עילית רובינשטיין מאיר יו”ר 02-5482860 02-5482863 ביתר עילית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ביתר עילית מירון אבישי מהנדס ועדה מקומית 02-5888144 02-5888154 ביתר עילית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה ביתר עילית שרונה צארום מזכירות ועדה 02-5888144 02-5888154 ביתר עילית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קרני שומרון להב יגאל חי יו”ר 09-7920222 09-7940339 קרני שומרון
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קרני שומרון ארנבר עדה מהנדס ועדה מקומית  09-7940335 09-7940338 קרני שומרון
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קרני שומרון חסן טלי מזכירות ועדה 09-7940335 09-7940338 קרני שומרון
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אורנית לנגר שלמה יו”ר 03-9360465 03-9360204
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אורנית וקסלר לריסה מהנדס ועדה מקומית 03-9369592 03-9360744
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אורנית ממן מיכל מזכירות ועדה 03-9369592 03-9360744
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה בית אריה נעים אבי יו”ר 08-9127001 08-9127020
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה בית אריה כתבן יונתן מהנדס ועדה מקומית 08-9127017 08-9127020
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה בית אריה שרעבי רות מזכירות ועדה 08-9127017 08-9127008
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר אדר פיליפוביץ חן יו”ר 02-5700353 02-5700128
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר אדר לוי קובי מהנדס ועדה מקומית 02-6293128 02-5700002
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר אדר ניסים דנה מזכירות ועדה 02-6293135 02-5700002
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מודיעין עילית גוטרמן רב יעקב יו”ר 08-9141201 08-9141245 מודיעין עילית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מודיעין עילית צולשיין שרית מהנדס ועדה מקומית 08-9141296 08-9141241 מודיעין עילית
ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מודיעין עילית בואייר יוכבד מזכירות ועדה 08-9141200 08-9141241 מודיעין עילית

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"נאון" מתמחה בהכנת תיקי הפרסום